Go to Top

Tag Archives

تگ های بایگانی: گالری

روشهای کشاورزی پایدار

  • http://eberhardshargh.ir/wp-content/uploads/2012/09/173772.jpg
  • http://eberhardshargh.ir/wp-content/uploads/2012/09/556715_515-e1406450228927.jpg
  • http://eberhardshargh.ir/wp-content/uploads/2012/09/81016569-54566161-e1406487223994.jpg

  از انواعی از کشاورزی که باعث پایداری در کشاورزی می شوند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: کشاورزی تناوبی کشت با مصرف نهاده کمتر کشاورزی اکولوژیکی: در این روش کلیه خصوصیات اکولوژیکی مزرعه ثابت می ماند و به جای استفاده از نهاده بیشتر به مدیریت و کنترل اکوسیستم پرداخته می‌شود. کشاورزی قابل جایگزین: در این روش احتیاجات سیستم توسط چرخه مواد تامین می شود. کشاورزی بیولوژیکی: روشی است که در آن فعالیت …ادامه مطلب